Nedir & Nasıl Çalışır

Burada ihtiyacınız olan tüm bilgileri bulabilirsiniz

Nedir – Nasıl Ortaya Çıktı

Structured Dialogue - giving voice to Europe's youth!
Yapılandırılmış Diyalog, (aslında resmi ismi Gençlik ve  Gençlik Örgütleri ile Yapılandırılmış Diyalog) sizi doğrudan etkileyen konularda fikirlerinizi özgürce belirtip, kaygılarınızı dile getirebilmeniz için, evet SİZİN İÇİN! gençliğe gerekli gücü sağlayan bir süreç veya tabiri caizse bir araçtır. Örneğin, genç istihdamı, eğitim ve gençliğin sosyal dahiliyeti gibi konular.

Ama gelin en başından başlayalım. Geçmişte gençlik ve karar mercileri, aralarında hiçbir iletişim kanalı olmadan aynı konularda ayrı tartışmalar yürütüyorlardı.  Aynı zamanda gençliğin kendilerini doğrudan etkileyen konular, çıkar noktaları ve politikalar hakkında söz söyleme hakkı da yoktu. Neyse ki gençlerin ve örgütlerinin zorlu ve kararlı çalışmaları sonucunda 2009 yılında AB üye ülkeleri Gençlik Bakanları, Gençlik Alanında Avrupa İşbirliği Çerçeve Anlaşması için Avrupa Konseyi Kararı’nı yürürlüğe koydu.

Bununla birlikte üye ülkeler, ” Avrupa işbirliğinin gençlik alanındaki öncelikleri, uygulamaları ve takibi açısından sürekli ortak iletişim arz eden bir forum görevi görecek olan, gençlik ve gençlik örgütleriyle yapılandırılmış diyaloğun sürdürülmesi ve geliştirilmesi” konusunda mutabakata vardılar.

Bu da, Yapılandırılmış Diyaloğun doğumuna neden olmuş ve bu süreç gençlerin seslerini duyurmalarını ve tartışma masasında bir koltuk sahibi olmalarını garantilediği için gençlik politikası ve gençliğin siyasete katılımı konusunda yeni bir çağın şafağını işaret etmektedir.

parallax layerparallax layerparallax layerparallax layerparallax layer

Nasıl Çalışır

Structured Dialogue - giving voice to Europe's youth!
Yapılandırılmış Diyalog basitçe gençlik ve politika yapıcıları arasında ortak kaygı konularında diyaloğu anlatan bir terimdir. Ama gelin bu diyalogda bu kadar yapılandırılmış olan neymiş daha yakından bakalım:

Bu süreç, Avrupa Konseyi’nin ÜÇLÜ ekip Başkanlığı sisteminin 18 aylık çalışma dönemlerine denk gelen çalışma takvimi çerçevesinde düzenlenir. Bu ÜÇLÜ Başkanlık 18 ay boyunca bir konu üzerinde yoğunlaşır. Örneğin geçmiş çalışma dönemleri Gençlik istihdamı, Sosyal Dahiliyet, Katılım ve daha bir çok gençlikle ilgiliş önemli konuya odaklanmıştır. Bu 18 aylık dönemler her ülkenin başkanlığı altında üç tane altı aylık aşamaya bölünür.

“Ama bu nasıl yürüyor?” diye sorduğunuzu duyuyorum! Aslında çok basit! Öncelikle, Avrupa Gençlik Forumu, Avrupa Komisyonu, Ulusal Gençlik Konseyi ve Üçlü Ekip Başkanlığının ulusal yönetimlerinden oluşan Avrupa Yönlendirme Komitesi sorularda karar kılıyor. Bu karar gençlerin katkılarına dayanarak alınıyor. Ardından bu soruları her üye ülkenin Ulusal Çalışma Grubuna gönderiliyor. Ulusal Gençlik Konseyi ve gençlik örgütlerinden oluşan Ulusal Çalışma Grupları bu süreci yerel ve Ulusal seviyede yürütmekle yükümlüdürler. Bu süreç gençlerle dönemin konusu üzerinde (yüzyüze veya çevrimiçi) danışmalar düzünlenmesini içerir. Bu danışma faaliyetleri boyunca gençler eldeki konu hakkındaki kılavuz soruları cevaplayarak konu hakkında kendi düşündüklerini söyleme fırsatı yakalarlar.

Daha sonra Ulusal Çalışma Grubu gençlerin görüşlerini toplayıp  Avrupa Birliği seviyesinde ve AB Gençlik Konferandında tartışılacak bir ulusal rapor içerisinde bir araya getirir. AB Başkanlığına ev sahipliği yapan her ülke tarafından organize edilen AB Gençlik Konfernası 200’den fazla genç ve politika yapıcıyı tematik öncelikli konu üzerinde tartışmaları, görüş ve fikir alışverişi yapmaları ve sonrasında AB Konseyi’nin politik kararlarına yedirilecek bir dizi ortak öneri geliştirmeleri için bir araya getirir. Diğer bir deyişle Yapılandırılmış Diyalog sesinizi politik faaliyet ve somut sonuçlara çevirmektedir.

Kıbrıs’ta Ulusal Çalışma Grubu, Kıbrıs Gençlik Konseyi temsilcileri, Eğitim ve Kültür Bakanlığı temsilcileri, Kıbrıs Gençlik Kurulu temsilcileri ve Erasmus + Ulusal Ajansı temsilcilerinden oluşmaktadır. Kıbrıs’ta Ulusal Çalışma Grubu’nda başkanlığı bir şemsiye örgüt olan, Kıbrıs’taki tüm topluluklar ve azınlıkların STÖ’lerini temsil eden ve Kıbrıs’ın tüm gençlerine ulaşıp onların görüşlerini toplamakla sorumlu olan Kıbrıs Gençlik Konseyi yürütmektedir. Buö kentsel ve kırsal alanlarda yüz yüze halka açık istişarelerden tutun da elektronik anketler gibi birçok farklı şekilde yapılmaktadır.

Want to learn more? View all Structured Dialogue’s videos