EU Youth Conference, France 2022

EU Youth Conference, France 2022

Ο 9ος κύκλος του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία ξεκίνησε και επίσημα με το 1ο  ΕU Youth Conference, το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία της Γαλλίας μεταξύ 24-26 Ιανουαρίου 2022.

Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας και το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας της Γαλλίας, CNAJEP με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Συνέδριο σηματοδότησε την έναρξη του 9ου κύκλου του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία, ο οποίος θα εστιάσει στους Ευρωπαϊκούς Στόχους με τη Νεολαία #3 “Κοινωνίες Χωρίς Αποκλεισμούς” και #10 “Βιώσιμη Πράσινη Ευρώπη”.

Στο ΕU Youth Conference συμμετείχαν 250 νέοι και νέες, εκπρόσωποι υπουργείων και φορείς χάραξης πολιτικής από τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. καθώς επίσης και εκπρόσωποι από τρίτες χώρες.

Οι στόχοι του ΕU Youth Conference ήταν:

  • Η παρουσίαση των θεματικών στις οποίες θα εστιάσει ο 9ος κύκλος του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία.
  • Ο προσδιορισμός, η αξιολόγηση και η διαμόρφωση των προτεραιοτήτων σχετικά με τις θεματικές, στις οποίες θα εστιάσει ο 9ος κύκλος.
  • Η παρουσίαση του συνολικού πλαισίου του κύκλου και η διαμόρφωση των διαβουλεύσεων οι οποίες θα διεξαχθούν κατά το 1ο εξάμηνο του 9ου κύκλου.

Τέλος, οι εργασίες και τα αποτελέσματα του ΕU Youth Conference θα αποτελέσουν μέρος των συζητήσεων της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

Στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας εκ μέρους του Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου συμμετείχαν οι:

  • Mαρία Κολά – Πρόεδρο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου
  • Ανδρέας Κυπριανίδης – Λειτουργός Πoλιτκής και και Προγραμμάτων του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου
  • Δήμητρα Καβαλιέρου – Μέλος της ομάδας των Πρεσβευτών Νεολαίας του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου