Τι είναι και Πως δουλεύει

Βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε εδώ

Τι είναι – Ιστορικό

Δίνοντας φωνή στην νεολαία της Ευρώπης
Ο Ευρωπαϊκός Διάλογος με τους Νέους, (πρώην Διαρθρωμένος Διαλόγος με τους νέους και τις οργανώσεις τους), αναφέρεται σε μία διαδικασία, ένα εργαλείο αν θέλετε που σε ενδυναμώνει, ναι, εσένα!, τους νέους για να πεις αυτό που σκέφτεσαι και να εκφράσεις τις ανησυχίες σου για θέματα που σε αφορούν άμεσα.

Όπως για παράδειγμα η ανεργία των νέων, η εκπαίδευση, η κοινωνική ενσωμάτωση και άλλα πολλά. Όμως, ας τα πάρουμε από την αρχή. Στο παρελθόν οι νέοι και οι ιθύνοντες (αυτοί που χαράζουν και παίρνουν τις αποφάσεις για θέματα πολιτικής για την νεολαία) είχαν χωριστές συναντήσεις πάνω σε αυτά τα θέματα χωρίς να υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας μεταξύ τους. Την ίδια στιγμή, οι νέοι δεν είχαν θέση στο τραπέζι και άρα ούτε λόγο για τα θέματα και τις πολιτικές που τους επηρέαζαν άμεσα. Ευτυχώς, μετά τη σκληρή και αποφασιστική δουλειά των νέων και των οργανώσεων τους, οι Υπουργοί Νεολαίας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν το 2009 το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για ένα ανανεωμένο Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στο τομέα της νεολαίας.

Με αυτό, τα κράτη-μέλη συμφώνησαν ότι «ο διαρθρωμένος διάλογος (Ευρωπαϊκός Διάλογος) με τους νέους και τις οργανώσεις νεολαίας, που λειτουργεί ως ένα φόρουμ για την από κοινού συνεχή ανασκόπηση των προτεραιοτήτων, της εφαρμογής και συνέχεια της ευρωπαϊκής συνεργασίας στο τομέα της νεολαίας, πρέπει να υιοθετηθεί και να αναπτυχθεί».

Αυτό οδήγησε στη γέννηση του Διαρθρωμένου Διαλόγου σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής στον τομέα της πολιτικής για την νεολαία και στη ενεργότερη συμμετοχή των νέων στην πολιτική ζωή. Ο Διαρθρωμένος Διάλογος επιτρέπει στη φωνή των νέων να ακουστεί και εγγυάται σε αυτούς μια θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

parallax layerparallax layerparallax layerparallax layerparallax layer

Πως Δουλεύει

Δίνοντας φωνή στην νεολαία της Ευρώπης
Διαρθρωμένος Διάλογος! Τι περίπλοκο όνομα για να περιγράψεις ένα διάλογο μεταξύ των νέων και των αρμόδιων χάραξης πολιτικής! Αλλά, ας ρίξουμε μια καλύτερη ματιά στο τι είναι τόσο διαρθρωμένο σε αυτό το διάλογο:

Αυτή η διαδικασία είναι οργανωμένη σε 18μηνους κύκλους εργασίας οι οποίοι αντιστοιχούν με τις εκάστοτε ΤΡΙΟ Προεδρίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι κύκλοι έχουν επίσης μια κοινή συνολική θεματική προτεραιότητα. Ενδεικτικά, στο παρελθόν ο Διαρθρωμένος Διάλογος ασχολήθηκε με τα θέματα της Νεανικής Απασχόλησης, της Κοινωνικής Ένταξης των Νέων και της Ενδυνάμωσης των νέων. Αυτοί οι 18μήνοι κύκλοι χωρίζονται σε 3 εξάμηνες φάσεις που αντιστοιχούν σε κάθε μια από την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Αλλά πώς λειτουργεί ακούω να ρωτάτε! Απλό! Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Διευθύνουσα Επιτροπή (η οποία αποτελείται από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με τα Εθνικά Συμβούλια Νεολαίας και τις εθνικές αρχές των χωρών της ΤΡΙΟ Προεδρίας) αποφασίζει τις ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αποφασίζονται με βάση το πλαίσιο που διαμόρφωσαν οι ίδιοι οι νέοι με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Στη συνέχεια αυτές οι ερωτήσεις αποστέλλονται στην Εθνική Ομάδα Εργασίας του κάθε κράτους-μέλους που αποτελείται από το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας και αρχές για τη νεολαία του κάθε κράτους μέλους.

Η Εθνική Ομάδα Εργασίας συλλέγει και αποστέλλει τις απόψεις των νέων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για να συζητηθούν στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας. Η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Νεολαίας που διοργανώνεται από κάθε προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της ΕΕ, συγκεντρώνει πάνω από 200 νέους και ιθύνοντες για να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες σχετικά με τη θεματική προτεραιότητα καταλήγοντας σε αριθμό κοινών συστάσεων. Αυτές οι κοινές συστάσεις λαμβάνονται υπόψη στη σύνταξη των πολιτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, ο Διαρθρωμένος Διάλογος μετατρέπει τη φωνή σου σε πολιτικά απτά αποτελέσματα.

Στην Κύπρο η Εθνική Ομάδα Εργασίας αποτελείται από αντιπροσώπους του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και της Εθνικής Υπηρεσίας Erasmus+ (Νεολαία). Επίσης της ομάδας προεδρεύει το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, μια μη κυβερνητική οργάνωση ομπρέλα που αντιπροσωπεύει οργανώσεις νεολαίας από όλες τις μειονότητες και κοινότητες της Κύπρου και έχει την ευθύνη της συλλογής των απόψεων των νέων. Γι’ αυτό τον λόγο διοργανώνει σειρά δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλη την Κύπρο, είτε επιτόπου είτε διαδικτυακά.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα ; Δείτε όλα τα βίντεο του Διαρθρωμένου Διαλόγου