Αίτηση συμμετοχής για την Ομάδα Youth Ambassadors

Αίτηση συμμετοχής για την Ομάδα Youth Ambassadors

Είσαι Νέος ή Νέα ηλικίας 15-35 ετών?

Σε ενδιαφέρει η πολιτική για τη Νεολαία;

Θα ήθελες να συμμετέχεις σε αυτήν ενεργά και καθοριστικά; Γνωρίζοντας νέους από όλη την Κύπρο και την Ευρώπη;

Τότε είσαι ένας από τους υποψήφιους Youth Ambassadors που χρειαζόμαστε στα πλαίσια της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου!

Εισαγωγή

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ), ως η μοναδική ομπρέλα εκπροσώπησης των οργανώσεων νεολαίας στην Κύπρο και ως συντονιστής της Εθνικής Ομάδας Εργασίας για τον Διαρθρωμένο Διάλογο, συνεχίζει για άλλη μια χρονιά τον πετυχημένο θεσμό της Ομάδας «Youth Ambassadors»  με την επιλογή νέων μελών.

Στόχοι Ομάδας

Η Ομάδα «Youth Ambassadors» είναι ανοικτή σε όλους τους νέους της Κύπρου, ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής και κοινωνικού υπόβαθρου και αποσκοπεί στην ενεργότερη εμπλοκή των νέων στα κοινά και συγκεκριμένα στη δράση του Διαρθρωμένου Διαλόγου.

Επίσης στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων για την ΕΕ, την ανάπτυξη κοινωνικών και ηγετικών δεξιοτήτων αλλά και την καθοδήγηση και ενδυνάμωση των νέων για να δράσουν πιο αυτόνομα.

Δράση Ομάδας

Η δράση της Ομάδας «Youth Ambassadors» θα επικεντρωθεί τόσο στην ενεργότερη και πιο συμμετοχική υλοποίηση του Διαρθρωμένου Διαλόγου με τους νέους, όσο και στη γενικότερη εμπλοκή των νέων στα κοινά μέσω εκπαιδευτικών και ενημερωτικών, αλλά πάντα διασκεδαστικών, συναντήσεων και συνεδρίων, με την χρήση τεχνικών μη τυπικής μάθησης. Αριθμός μελών της ομάδας επίσης θα έχει την δυνατότητα να λάβει μέρος στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας που διοργανώνεται από την εκάστοτε προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της ΕΕ, εφόσον το επιθυμεί.

Οι νέοι που θα επιλεγούν πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν μέρος σε όλη τη δράση της Ομάδας, καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Η θητεία τους θα έχει διάρκεια από το 2017 μέχρι το 2018. Ανάμεσα σε άλλα οι υποψήφιοι Youth Ambassadors πρέπει να είναι σε θέση να διοργανώσουν διαβουλεύσεις στα πλαίσια του Διαρθρωμένου Διαλόγου, να αρθρογραφούν σχετικά με την πορεία της διαδικασίας, να κοινοποιούν και να γνωστοποιούν δραστηριότητες, να είναι ενεργοί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, να παρουσιάσουν τη διαδικασία εάν χρειαστεί σε νεανικά σύνολα και να εκπροσωπήσουν την Κύπρο σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο.

Ποίοι μπορούν κάνουν αίτηση

Όλοι οι νέοι της Κύπρου 15 – 35 ετών μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους μέχρι και την Παρασκευη 23 Ιουνίου 2017 στον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://form.jotform.me/71592003500443

Περισσότερες πληροφορίες για το Συμβούλιο Νεολαίας και τη δράση του μπορείτε να βρείτε στο http://www.cyc.org.cy

Στοιχεία επικοινωνίας: ppo@cyc.org.cy  και  22878316

 

Untitled-2-03