Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir Avrupa içinbirlikte hareket etmek – BunuGerçekleştirmemize Yardım Edin!

Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir Avrupa içinbirlikte hareket etmek – BunuGerçekleştirmemize Yardım Edin!

AB Gençlik Diyaloğu’nun 9. döngüsünün istişare süreci çerçevesinde, gençlerin Avrupa Gençlik
Hedefi hakkındaki görüşlerini anlamak için çevrimiçi bir anket gerçekleştirilir.

Gençlik Hedefi #10 Sürdürülebilir Yeşil Avrupa ve Gençlik Hedefi #3 Kapsayıcı Toplumlar.
Seçilen iki Avrupa Gençlik Hedefi, “Tüm gençlerin çevresel olarak aktif, eğitimli ve günlük
yaşamlarında fark yaratabilecekleri bir topluma ulaşmayı” hedefliyor ve “Tüm gençlerin topluma
dahil edilmesini sağlamak”.

🌎Sürdürülebilir kalkınma ve sosyal içerme el ele gider ve tüm gençlerin topluma katılımını
sağlamazsak, tüm gençlerin çevresel olarak aktif, eğitimli ve günlük yaşamlarında fark
yaratabilecekleri bir topluma ulaşamayız.

Bu nedenle, lütfen bu çevrimiçi anketi 31 Ağustos’a kadar tamamlayarak sürdürülebilir ve
kapsayıcı bir topluma nasıl ulaşılacağına dair görüşlerinizi bize bildirin. 😊

➡️ https://forms.gle/MiLKZfbLdcMwsgtZ7