8ος Κύκλος – Γερμανία, Πορτογαλία, Σλοβενία

8ος Κύκλος – Γερμανία, Πορτογαλία, Σλοβενία

Κοινές Συστάσεις του 8ου Κύκλου του Διαλόγου της Ε.Ε. με τη Νεολαία «Ευρώπη για τη Νεολαία – Νεολαία για την Ευρώπη»

Οι ιδέες και οι απόψεις των νέων οι οποίες διατυπώθηκαν στη Διάσκεψη Νεολαίας της ΕΕ τον Σεπτέμβριο του 2021 και επικεντρώθηκαν στον Ευρωπαϊκό Στόχο για τη Νεολαία #9, Επαρκής Χώρος και Συμμετοχή για Όλους, παρείχαν συστάσεις για τον τρόπο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Στόχου για τη Νεολαία #9. Οι συστάσεις αντικατοπτρίζουν τη διαδικασία του 8ου Κύκλου Διαλόγου της Ε.Ε. με τη Νεολαία, η οποία ξεκίνησε με τη Γερμανική, συνεχίστηκε με την Πορτογαλική και ολοκληρώθηκε με τη Σλοβενική Προεδρία.

Μπορείτε να διαβάσετε τις κοινές συστάσεις του 8ου Κύκλου του Διαλόγου για τη Νεολαία της ΕΕ «Ευρώπη για τη Νεολαία – ΝΕΟΛΑΙΑ για την Ευρώπη» ΕΔΩ.