3η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Νεολαίας, Σουηδία 2023

Ο 9ος κύκλος του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία συνεχίζεται με στόχο την συμβολή στην εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία με έμφαση στους Ευρωπαϊκούς Στόχους Νεολαίας #3 Κοινωνίες Χωρίς Αποκλεισμούς & #10 Βιώσιμη και Πράσινη Ευρώπη.

Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε η 3η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Νεολαίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Växjö της Σουηδίας μεταξύ 20-22 Μαρτίου 2022. Στη σύνοδο έλαβαν μέρος νέοι και νέες από όλη την Ευρώπη για να συζητήσουν με φορείς λήψης αποφάσεων σχετικά με τη κοινωνική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης για τη νεολαία.

Κύριως στόχος της Συνόδου ήταν να δώσει την ευκαιρία σε νέους και νέες από όλη την Ευρώπη να διατυπώσουν συγκεκριμένες συστάσεις για κάθε μία από τις υπο-θεματικές ενότητες του 9ουΚύκλου. Οι συστάσεις αυτές θα συμπεριληφθούν στο «Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, ως προς τα αποτελέσματα του 9ου κύκλου διαβουλεύσεων του διαλόγου της ΕΕ για τη νεολαία».

Αυτό το έγγραφο θα συνοψίσει και θα ολοκληρώσει τη διαδικασία του 9ου κύκλου του διαλόγου της ΕΕ για τη νεολαία και θα μεταφέρει τα σημαντικότερα μηνύματα που προέκυψαν στον επόμενο κύκλο.

Η Σύνοδος έδωσε την ευκαιρία σε νέους και νέες, μέσα από τις εμπειρίες τους να αξιολογήσουν τη διαδικασία του Διαλόγου της Ε.Ε. με τη Νεολαία και να συζητήσουν τρόπους βελτίωσης και για το πως θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω στο μέλλον.

Στη Σύνοδο συμμετείχαν 250 νέοι και νέες, οργανώσεις νεολαίας, εκπρόσωποι υπουργείων και φορείς χάραξης πολιτικής από τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε., καθώς επίσης και εκπρόσωποι διεθνών μη κυβερνητικών οργανισμών.

Εκ μέρους του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας συμμετείχαν ο Ανδρέας Κυπριανίδης, λειτουργός Πoλιτκής και και Προγραμμάτων, η Αναστασία Λιοπετρίτη και ο Κωνσταντίνος Λοΐζου, μέλη της ομάδας των Πρεσβευτών Νεολαίας για τον Ευρωπαϊκό Διάλογο με την Νεολαία του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο Συνέδριο εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας συμμετείχε η Αντιπρόεδρος του Φόρουμ Χριστιάνα Ξενοφώντος, η οποία εκπροσωπεί το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και συμμετείχε σε πάνελ συζητήσεων. Αυτή ήταν η 15η  και τελευταία Ευρωπαϊκή Σύνοδος Νεολαίας στην οποία συμμετέχει ως εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας λόγω αλλαγής χαρτοφυλακίου στη θέση της ως Αντιπρόεδρος.

Επί τη ευκαιρία λοιπόν, ως  Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Χριστιάνα για το συνολικό της έργο και την πολύτιμη προσφορά της στην διαδικασία του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με την Νεολαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού σε εθνικό επίπεδο συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά ως Youth Expert στην Εθνική Ομάδα Εργασίας για τον Ευρωπαϊκό Διάλογο Νεολαίας.