Διαρθρωμένος Διάλογος

Σύνδεση των νέων για ένα καλύτερο μέλλον

Ποιοι Είμαστε

Κυπριακή Εθνική Ομάδα Εργασίας
Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από την Κυπριακή Εθνική Ομάδα Εργασίας με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης* για να ενημερώσει τους νέους για την Διαδικασία του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τους Νέους (πρώην Διαρθρωμένος Διάλογος).

Στην Κύπρο η Εθνική Ομάδα Εργασίας αποτελείται από αντιπροσώπους του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και της Εθνικής Υπηρεσίας Erasmus+ (Νεολαία). Επίσης της ομάδας προεδρεύει το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, μια μη κυβερνητική οργάνωση ομπρέλα που αντιπροσωπεύει οργανώσεις νεολαίας από όλες τις μειονότητες και κοινότητες της Κύπρου και έχει την ευθύνη της συλλογής των απόψεων των νέων. Γι’ αυτό τον λόγο διοργανώνει σειρά δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλη την Κύπρο, είτε επιτόπου είτε διαδικτυακά.

*Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην δημιουργία αυτού του ενημερωτικού υλικού δεν συνιστά υποστήριξη του περιεχομένου το οποίο αντανακλά τις απόψεις των συντακτών του, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την χρήση τους.

YPP
Erasmus
ONK
Erasmus
parallax layerparallax layerparallax layerparallax layerparallax layer