ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΆΣΙΝΗ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ – ΒΟΗΘΉΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΎΧΟΥΜΕ!

ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΆΣΙΝΗ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ – ΒΟΗΘΉΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΎΧΟΥΜΕ!

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης του 9ου κύκλου του Διαλόγου της ΕΕ με τη Νεολαία, διενεργείται διαδικτυακή έρευνα για την κατανόηση των απόψεων των νέων σχετικά με τους Ευρωπαϊκούς Στόχους Νεολαίας #10 Βιώσιμη Πράσινη Ευρώπη και #3 Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς.

Η θεματική του 9ου κύκλου του Διαλόγου της ΕΕ με τη Νεολαία, μέσω των δύο συγκεκριμένων στόχων επιδιώκει στην «Επίτευξη μιας κοινωνίας στην οποία όλοι οι νέοι είναι περιβαλλοντικά ενεργοί, μορφωμένοι και ικανοί να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή τους ζωή» και να συμβάλει στην «δυνατότητα και διασφάλιση της ένταξης όλων των νέων στην κοινωνία».

🌎Η αειφόρος ανάπτυξη και η κοινωνική ένταξη συμβαδίζουν και εάν δεν επιτρέψουμε και δεν εξασφαλίσουμε την ένταξη όλων των νέων στην κοινωνία, δεν μπορούμε να επιτύχουμε μια κοινωνία στην οποία όλοι οι νέοι και νέες είναι περιβαλλοντικά ενεργοί/ες, μορφωμένοι/ες και ικανοί/ες να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή τους ζωή.

Επομένως, πείτε μας τη γνώμη σας σχετικά με τα θέματα βιωσιμότητας και κοινωνικής ένταξης συμπληρώνοντας αυτήν την ηλεκτρονική έρευνα έως τις 31 Αυγούστου.😊

➡️ https://forms.gle/RPofY4UJp2R2a9MV6