Συναντήσεις Προετοιμασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνόδου Νεολαίας

Συναντήσεις Προετοιμασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνόδου Νεολαίας

Ο 9ος Κύκλος του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τους Νέους ξεκινά και επίσημα, υπό την προεδρία της Γαλλίας με την 1η Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 24-26 Ιανουαρίου.

Το συνέδριο θα ασχοληθεί με τους Ευρωπαϊκούς Στόχους για τη Νεολαία #3 Koινωνίες Χωρίς Αποκλεισμούς και #10 Βιώσιμη Πράσινη Ανάπτυξη.

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου συμμετείχε στη διαδικτυακή προετοιμασία για τους συμμετέχοντες της Ευρωπαϊκής Συνόδου Νεολαίας, υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Εθνικής Εκπαίδευσης, Νεολαίας και Αθλητισμού της Γαλλίας και του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας της Γαλλίας.

Περαιτέρω, θέλοντας να θέσει γερές βάσεις για την υλοποίηση των στόχων του 9ου κύκλου, η Εθνική Ομάδα Εργασίας για τον Ευρωπαϊκό Διάλογο με τους Νέους πραγματοποίησε συνάντηση για:

Προετοιμασία για την Επερχόμενη Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας

Πρακτικά ζητήματα που αφορούν τις φάσεις των διαβουλεύσεων και υλοποίησης του 9ου κύκλου.

Προώθηση κοινών θέσεων επί των Ευρωπαϊκών Στόχων για τη Νεολαία #3 Koινωνίες Χωρίς Αποκλεισμούς και #10 Βιώσιμη Πράσινη Ανάπτυξη.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε με συνάντηση των νέων που θα εκπροσωπήσουν το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας, με την Υοuth Expert και μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, Χριστιάνα Ξενοφώντος, για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό της ομάδας.

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου θα εκπροσωπήσουν οι:

Μαρία Κολά – Πρόεδρος Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου

Ανδρέας Κυπριανίδης – Λειτουργός Προγραμμάτων και Πολιτικής Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου

Δήμητρα Καβαλιέρου – Μέλος της Ομάδας των Πρεσβευτών Νεολαίας του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου