Συνάντηση ομάδας Πρεσβευτών Νεολαίας – 9ος κύκλος Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία

Συνάντηση ομάδας Πρεσβευτών Νεολαίας – 9ος κύκλος Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας των Πρεσβευτών Νεολαίας για τη νέα χρονιά είναι γεγονός!

Η νέα χρονιά φέρνει νέες προκλήσεις αλλά και νέες ευκαιρίες με την έναρξη του 9ου κύκλου του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία όπου θα επικεντρωθεί στους Ευρωπαϊκούς Στόχους με τη Νεολαία  #3 “Κοινωνίες Χωρίς Αποκλεισμούς” και  #10 “Βιώσιμη Πράσινη Ευρώπη”.

Στο πλαίσιο λοιπόν της 1ης συνάντησης έγινε:

  • Ενημέρωση σχετικά με τον 9ο κύκλο του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία, όπως επίσης και επεξήγηση των θεματικών και των προτεραιοτήτων του 9ου κύκλου.
  • Ενημέρωση αναφορικά με τη συμμετοχή του Συμβουλίου και τα πορίσματα της 1ης Ευρωπαϊκής Συνόδου Νεολαίας του 9ου κύκλου υπό την προεδρία της Γαλλίας.
  • Προγραμματισμός αναφορικά με τα επόμενα βήματα της ομάδας σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Διάλογο με τη Νεολαία.
  • Συντονισμός σχετικά με το πρόγραμμα “Τhe 25 Percent Project” και ενημέρωση αναφορικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.