Η συμμετοχή του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας

Η συμμετοχή του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας

Αρθρο που αναρτήθηκε στον Φιλελέυθερο στις 10 Απριλίου 2017 “Πέντε λεπτά με τη “Χριστιάνα Ξενοφωντος” Λειτουργό Προγραμμάτων του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

1. Συμμετείχατε στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας; 
Ναι, στα πλαίσια της Μαλτέζικης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης πραγματοποιήθηκε μεταξύ 20-23 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Νεολαίας, στην οποία συμμετείχε το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου με τους Νικόλα Αθηνή, Άντρη Βουτουρή και εμένα και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου με τους Μαρία Χριστοδούλου και Μενέλαο Μενελάου.

2. Ποιο ήταν το βασικό χαρακτηριστικό της Συνόδου;
Η διαδικασία του Διαρθρωμένου Διαλόγου! Η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Νεολαίας, σε συνδυασμό με τη διαδικασία του Διαρθρωμένου Διαλόγου, καταφέρνει να συγκεντρώνει φορείς χάραξης πολιτικής και νέους με στόχο τη συζήτηση και ανάπτυξη πολιτικής για τη νεολαία.

3. Τι απασχόλησε τη Σύνοδο;
Η Σύνοδος στη Μάλτα σηματοδότησε το τέλος του 5ου κύκλου του Διαρθρωμένου Διαλόγου, που είχε ως θεματική «Επιτρέποντας σε όλους τους νέους να συμμετάσχουν σε μια ποικιλόμορφη, ενωμένη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη. Έτοιμοι για τη ζωή. Έτοιμοι για την κοινωνία». Διακόσιοι νέοι και φορείς χάραξης πολιτικής συζήτησαν και ανέπτυξαν πρακτικά μέτρα για την εφαρμογή των συστάσεων του 5ου κύκλου, οι οποίες θα τεθούν προς ψήφιση στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

4. Πείτε μας λίγα λόγια για τον Διαρθρωμένο Διάλογο.
Είναι μια κυκλική διαδικασία της οποίας ηγείται η νεολαία και διεξάγεται σε 18μηνους κύκλους εργασίας. Στη βάση της θεματικής προτεραιότητας πραγματοποιούνται οι Ευρωπαϊκές Σύνοδοι Νεολαίας. Νέοι από όλη την Ευρώπη καλούνται μέσω διαβουλεύσεων να εκφράσουν την άποψή τους γύρω από τη θεματική. Στην Κύπρο, υπεύθυνος για τη συλλογή των απόψεων των νέων είναι το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου. Αφού γίνει συλλογή και καταγραφή των απόψεων, οι νέοι και οι πολιτικοί ιθύνοντες καταλήγουν σε κοινές συστάσεις, οι οποίες αποστέλλονται προς ψήφιση στο Συμβούλιο της ΕΕ.

5. Πώς μπορούν οι νέοι μας να πληροφορηθούν για τον Διαρθρωμένο Διάλογο; 
Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου στο www.cyc.org.cy, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαρθρωμένου Διαλόγου στο www.sdcyprus.eu. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο ppo@cyc.org.cy.

cache_728x3000_Analog_medium_386981_144040_1042017