Ευρωπαϊκή Σύνοδος Νεολαίας | 6ος Κύκλος Διαρθρωμένου Διαλόγου

Ευρωπαϊκή Σύνοδος Νεολαίας | 6ος Κύκλος Διαρθρωμένου Διαλόγου

Ο έκτος κύκλος του Διαρθρωμένου Διαλόγου ξεκίνησε με μια εξαιρετικά άρτια και ψηφιακή διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Συνόδου Νεολαίας, η οποία έλαβε μέρος στο Ταλίν της Εσθονίας μεταξύ 24-26 Οκτωβρίου. 260 νέοι μαζί με εμπειρογνώμονες και φορείς χάραξης πολιτικής από όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρώπης συγκεντρώθηκαν και μέσω παραγωγικού διαλόγου κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τα σημαντικότερα ζητήματα που προβληματίζουν τους νέους, θέτοντας έτσι τα θεμέλια για άλλο έναν εποικοδομητικό κύκλο Διαρθρωμένου Διαλόγου.

Με κύριο θέμα την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία 2018+, οι νέοι αντιπρόσωποι επεσήμαναν πόσο σημαντικό είναι η στρατηγική να απευθύνεται σε νέους, αλλά και να χαράσσεται από τους ίδιους τους νέους.  Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε από την Ορθοδοξία Μηνά και Έλενα Δημητρίου, οι οποίες ανήκουν στην Ομάδα Πρεσβευτών του Διαρθρωμένου Διαλόγου στην Κύπρο, καθώς και την Χριστιάνα Ξενοφώντος, υπεύθυνη του προγράμματος στην Κύπρο και επικεφαλή της Εθνικής Ομάδας Εργασίας εκ μέρους του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου. Επίσης, εκ μέρους του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου συμμετείχαν στη Σύνοδο η Μαρία Χριστοδούλου, Λειτουργός Νεολαίας και ο Μενέλαος Μεναλάου, Εκτελεστικός Διευθυντής του ΟΝΕΚ.

Με τις παροτρύνσεις της Προέδρου της Εσθονίας Kersti Kaljulaid, αλλά και του Πρωθυπουργού Juri Ratas, οι νέοι κατάφεραν να δώσουν μια άλλη διάσταση στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και να την ενισχύσουν ποικιλοτρόπως. Το παρόν του στην Σύνοδο Νεολαίας έδωσε και ο Ευρωπαίος Επίτροπος σε ζητήματα εκπαίδευσης και νεολαίας Tibor Navracsics, ο οποίος εξέφρασε την ανάγκη ενίσχυσης της νεολαίας, μιας και αποτελεί τον διαμορφωτή της Ευρώπης.

Ανάμεσα σε άλλα, οι νέοι εκπρόσωποι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η χρήση τεχνολογικών λύσεων στο έργο που επιτελεί η νεολαία, οφείλει να αλλάξει προκειμένου να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερους νέους. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε και η Εσθονική Προεδρεία, η οποία κατέστησε σαφές, με την τεχνολογική χρήση, την έναρξη μιας νέας εποχής για την νεολαία, καθώς και την ανάγκη παροχής κατάλληλης εκπαίδευσης για την αύξηση της προσβασιμότητας της.

Επισημάνθηκε, επίσης, ότι η καθημερινή συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας γενιάς ενεργών και επιρροών ανθρώπων, αλλά για να αυξηθεί η συμμετοχή, οι νέοι πρέπει να έχουν τις κατάλληλες ευκαιρίες, κίνητρα και μεγαλύτερη υποστήριξη για να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο στην κοινωνία, αλλά και να συμμετέχουν σε πανευρωπαϊκά προγράμματα και να δοθεί προσοχή σε εκείνους που δεν έχουν ακόμη ασχοληθεί.

Κατέστη σαφές πως η χρηματοδότηση και η προσβασιμότητα του προγράμματος Erasmus+ πρέπει να αυξηθεί για την υποστήριξη της πολυμορφίας και της κινητικότητας. Διατυπώθηκαν και ανησυχίες σχετικά με την ευρωπαϊκή ενότητα, τον ευρωσκεπτικισμό και τη μετανάστευση και την προσαρμογή των νέων μεταναστών δεύτερης γενιάς, ενώ υποστηρίχθηκε ότι οι νέοι χρειάζονται πιο ασφαλή και ανοικτά περιβάλλοντα για συνεργασία και αυτοεκδήλωση.

Επιπλέον, οι νέοι συμμετέχοντες υπογράμμισαν τα θέματα ψυχικής υγείας που σχετίζονται με τους νέους και την ικανότητα να αναλύουν κριτικά τις πληροφορίες στην εποχή των ψεύτικων ειδήσεων. Για την προσαρμογή τους στην συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, οι νέοι υποστήριξαν ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για την προετοιμασία και την ενδυνάμωσή τους καθώς και για την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των γνώσεων που αποκτώνται μέσω της άτυπης εκπαίδευσης. Οι δεξιότητες και οι εμπειρίες στον εθελοντισμό είναι εξαιρετικά σημαντικές για τη μείωση της ανεργίας των νέων. Προτάθηκε, μάλιστα, όπως οι κυβερνήσεις να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στις διαφορετικές ευκαιρίες και ανάγκες μεταξύ των νέων που ζουν στις πόλεις και των νέων που ζουν σε αγροτικές περιοχές.  Οι νέοι εκπρόσωποι διαπίστωσαν, επίσης, ότι οι νέοι πρέπει να συμμετάσχουν στην ανάδειξη των ζητημάτων της κλιματικής αλλαγής και της αειφόρου διαχείρισης.

Η επόμενη Ευρωπαϊκή Σύνοδος Νεολαίας θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια της Βουλγαρίας, 17-19 Απριλίου 2018.

#eu2017ee #SpeakUp #youthconf

IMG_7424 IMG_7472IMG_7563IMG_7684IMG_7545

6th cycle