Ευρωπαϊκή Σύνοδος Νεολαίας με θέμα την Ενδυνάμωση των Νέων, 23-26 Μαρτίου, Ρίγα, Λετονίας

Latvian EU Presidency  2015

Ευρωπαϊκή Προεδρία Λετονίας 2015

Έφτασε στο τέλος της η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Νεολαίας στην οποία κατείχε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η Λετονία. Στη Σύνοδο Νεολαίας που έγινε στην πρωτεύουσα της Λετονίας, Ρίγα μεταξύ 23 – 26 Μαρτίου, είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος 220 συμμετέχοντες από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για να συζητήσουν και να επικεντρωθούν σε θέματα σχετικά με την ενδυνάμωση των νέων και τη συμμετοχή τους στα Πολιτικά δρώμενα, τόσο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε Ευρωπαϊκό. Το «εργαλείο» του διαρθρωμένου διαλόγου, αποτελεί μία ευρωπαϊκή διαδικασία η οποία ξεκίνησε το 2010 και σκοπό έχει να φέρει κοντά τους νέους και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής (policy makers) ώστε να συζητήσουν θέματα που αφορούν τους πρώτους και να καταλήξουν συλλογικά σε κοινές συστάσεις και πολιτικές στα εν συζήτηση ζητήματα.

Cyprus Youth Council delegation together with Maria Christodoulou

Η αποστολή από Κύπρο: Α-Δ Μ. Χριστοδούλου, Μ. Κολά, Χ. Κωνσταντινίδου, Σ. Ποΐζης.

Όπως σε άλλα κράτη έτσι και στην Κύπρο το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου ως συντονιστής της Εθνικής Ομάδας Εργασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου, εκπροσώπησε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας με μια τριμελή αποστολή που αποτελείτο από τους κ. Σέργιο Ποΐζη – Γενικό Γραμματέα ΣυΝΚ, την κα. Μαρία Κολά – Β’ Αντιπρόεδρος ΣυΝΚ και την κα. Χλόη Κωνσταντινίδου – Μέλος του Cyprus Youth Diplomacy. Επίσης από κυβερνητικής πλευράς έλαβαν μέρος ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) κος. Παναγιώτης Σεντώνας και η Λειτουργός Νεολαίας Ά του ΟΝΕΚ κα. Μαρία Χριστοδούλου.

EU Youth Conf Latvia Cyprus3

Συμμετέχοντες του συνεδρίου. Στο κέντρο η Χλόη Κωνσταντίνου από την Κύπρο.

Οι συμμετέχοντες της Συνόδου, οι οποίοι εκπροσωπούσαν τόσο τη νεολαία όσο και τους φορείς χάραξης πολιτικής της κάθε χώρας, μέσα από ομαδικές συζητήσεις προβληματίστηκαν και κατέληξαν σε αριθμό κοινών προτάσεων, σε επτά θεματικές. Τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Συνόδου Νεολαίας στηρίχθηκαν στις ερωτήσεις που δημιουργήθηκαν μετά τη Σύνοδο Νεολαίας στη Ρώμη (Οκτώβριος 2014). Στη Ρίγα, απασχόλησαν τους συμμετέχοντες επτά θεματικές ενότητες, όλες άμεσα συνδεδεμένες με την ενδυνάμωση των νέων και τη συμμετοχή τους στη πολιτική. Οι επί μέρους ενότητες έχουν ως εξής:

  1. Δημιουργία κουλτούρας συμμετοχής στο σχολείο
  2. Συμμετοχή των νέων στην πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων
  3. Ενίσχυση της δέσμευσης των φορέων χάραξης πολιτικής για την εμπλοκή των νέων
  4. Ενίσχυση του ρόλου της εργασίας με τους νέους (youth work) για την  πολιτική ενδυνάμωση όλων των νέων
  5. Ανάπτυξη, φιλικών προς τη νεολαία,  εργαλείων για τη συμμετοχή στην πολιτική
  6. Ανάπτυξη της τοπικής και άμεσης δημοκρατίας
  7. Αύξηση συνεργειών και συνεργασιών των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων
Group picture from the Conference

Ομαδική φωτογραφία από την Σύνοδο

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τις κοινές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Συνόδου Νεολαίας ΕΔΩ: Joint_recommendations_20150326

Τα αποτελέσματα όλων των συζητήσεων που έλαβαν χώρα στη Ρίγα και κατ’ επέκταση οι προτάσεις από τους συμμετέχοντες θα μεταφερθούν προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να ενσωματωθούν στα αντίστοιχα πολιτικά αποτελέσματα.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το άρθρο της Χλόης Κωνσταντίνου για την εμπειρία της ΕΔΩ (Αγγλικά).

Επίσης μπορείτε να παρακολουθήσετε σχετικά βίντεο του συνεδρίου πιο κάτω: