«Διαρθρωμένος Διάλογος εν κινήσει (Structured Dialogue on the Move)», 18-21 Φεβρουάριος 2015, Λάρνακα, Κύπρος

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου διοργάνωσε εκπαιδευτική επίσκεψη στη Λάρνακα, υπό τον τίτλο «Διαρθρωμένος Διάλογος εν κινήσει (Structured Dialogue on the Move)», με σκοπό την αξιολόγηση της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου και την διαμόρφωση προτάσεων για την πρόοδο της διαδικασίας εν όψει του Συνεδρίου αξιολόγησης που έλαβε χώρα στις 4- 6 Μάη 2015 στις Βρυξέλλες.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη έγινε στις 18-21 Φεβρουαρίου 2015 στη Λάρνακα και έφερε κοντά 18 εκπροσώπους της νεολαίας από Εθνικά Συμβούλια Νεολαίας και Διεθνείς Μη-Κυβερνητικούς Οργανισμούς νεολαίας.

Ομαδική φωτογραφία με την τέως Ευρωπαία Επίτροπο Νεολαίας, Ανδρούλα Βασιλείου και εκπροσώπους της υποψηφιότητας Λάρνακα 2017.

Ομαδική φωτογραφία με την τέως Ευρωπαία Επίτροπο Νεολαίας, Ανδρούλα Βασιλείου και εκπροσώπους της υποψηφιότητας Λάρνακα 2017.

Συμμετέχοντες:

 • Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου – ΣυΝΚ (διοργανωτής)
 • Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας (Ειδικός)
 • National Youth Council of Hungary
 • Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας Ελλάδας – ΕΣΥΝ
 • National Youth Council of Italy
 • National Youth Council of Portugal
 • National Youth Council of Romania
 • National Youth Council of Slovenia
 • Active – Sobriety, Friendship and Peace
 • Erasmus Student Network –  ESN
 • Organising Bureau of European School Student Unions – OBESSU
 • Youth for Exchange and Understanding – YEU
 • Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe – AEGEE

 Εκπαιδευτές:

 • Elisa Popper – Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας
 • Χαράλαμπος Σόλωνος  – Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου

Η συζήτηση στη επίσκεψη μελέτης επικεντρώθηκε σε έξι θεματικές της διαδικασίας και έδωσε σημαντικά αποτελέσματα. Έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη θεμάτων που άπτονται της αποτελεσματικής συνέχισης της διαδικασίας πέραν των Ευρωπαϊκών Συνόδων Νεολαίας και της παρακολούθησης της εφαρμογής των αποτελεσμάτων.

Τίτλοι των εργαστηρίων 

 1. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
 2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ
 5. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΡΗ ΝΕΑΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
 6.  ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Η εκπαιδευτική επίσκεψη έγινε στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας και υποστηρίχθηκε από το Δήμο Λάρνακας ως υποψήφια για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2017. Επίσης συγχρηματοδοτήθηκε από την Κεντρική Δράση 3: Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus +.

Αποτελέσματα: Final outcome _Structured Dialogue on the move_ – SD

IMG_2676IMG_2725 IMG_2716 IMG_2711

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.