Διαβούλευση στην Αμμόχωστο στο πλαίσιο του 9ου κύκλου του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία.

Διαβούλευση στην Αμμόχωστο στο πλαίσιο του 9ου κύκλου του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία.

📣Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου βρέθηκε στην Αμμόχωστο την Παρασκευή 26 Αυγούστου, για διαβούλευση στο πλαίσιο του 9ου κύκλου του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία.
🧍‍♀️Οι νέοι και νέες που συμμετείχαν στη διαβούλευση απο την Ένωση Νέων Αμμοχώστου – Mağusa Gençlik Birliği ,είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις σκέψεις και τις ανησυχίες όσον αφορά τη δημιουργία μιας Κοινωνίας Χωρίς Αποκλεισμούς και στην επίτευξη μιας πιο Βιώσιμης και Πράσινης Ευρώπης.
 
🎯(Ευρωπαϊκοί Στόχοι Νεολαίας #3 και #10 αντίστοιχα).
 
✊Η θεματική του 9ου κύκλου του Διαλόγου της ΕΕ με τη Νεολαία, μέσω των δύο συγκεκριμένων στόχων επιδιώκει στην «Επίτευξη μιας κοινωνίας στην οποία όλοι οι νέοι είναι περιβαλλοντικά ενεργοί, μορφωμένοι και ικανοί να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή τους ζωή» και να συμβάλει στην «δυνατότητα και διασφάλιση της ένταξης όλων των νέων στην κοινωνία».
 
🌎Η αειφόρος ανάπτυξη και η κοινωνική ένταξη συμβαδίζουν και εάν δεν επιτρέψουμε και δεν εξασφαλίσουμε την ένταξη όλων των νέων στην κοινωνία, δεν μπορούμε να επιτύχουμε μια κοινωνία στην οποία όλοι οι νέοι και νέες είναι περιβαλλοντικά ενεργοί/ες, μορφωμένοι/ες και ικανοί/ες να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή τους ζωή.
 
🤝Ευχαριστούμε επίσης την Christina Yiannapi , Εκτελεστική Γραμματέας του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και τον πρώην πρόεδρο τον Antonis Kourras για την πολύτιμη βοήθειά τους στην υλοποίηση της διαβούλευσης.
#EUYouthDialogue
#EUYouthAmbassadors
#YouthGoals
#InclusiveSocieties
#SustainableGreenEurope
#Foryouthrights